polski | english | deutsch

100px


 

 
Produkujemy papier opakowaniowy:


• z wysokiej jako¶ci nadrukiem fleksograficznym
• do 8 kolorów nadruku
• w rolach
• w ró¿nych formatach
• z papierów o ró¿nych graturach i kolorach

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

ARPAK Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 30, 63-720 Ko¼min Wielkopolski, Poland | www.arpak.pl | e-mail: info@arpak.pl